Reserva d'espai per a treballs en grup

 

La BCA disposa d’un espai per a treballs en grup ubicat a la sala d’estudi de la biblioteca.

Podran fer ús d’aquest servei, prèvia reserva, grups de fins a 8 persones per un temps màxim de 3 hores.

Per realitzar la reserva és necessari el carnet d’usuari de la biblioteca.

Podeu fer les vostres reserves a través del formulari de reserva d’espai o personalment al taulell d'informació de la biblioteca emplenant l’imprès que us facilitarà el personal bibliotecari.

El personal de la biblioteca confirmarà la disponibilitat de la sala.

Normes d’ús del servei:

·No es permeten les activitats amb ànim de lucre.

.Cada grup pot fer un màxim de 4 reserves al mes.

· La persona que fa la reserva ha de tenir el carnet de la BCA, de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca o de la Xarxa de Biblioteques de l’Ajuntament de Palma i serà la responsable del bon ús del servei i de les instal·lacions.

· Si passats 15 minuts de l’hora de reserva el grup no ha comparegut, la reserva serà cancel·lada.

· S'hauran de guardar unes normes correctes de comportament que no pertorbin el funcionament de les sales properes.

· L'ocupació de les sales de treball en grup per a usos no relacionats amb la descripció que es va fer de l'activitat en el moment de formalitzar la reserva serà objecte de la suspensió del servei a tots els integrants del grup.

· La BCA es reserva la possibilitat de limitar puntualment aquest servei per necessitats de la Biblioteca.

· Queden exclosos d'aquest servei els usuaris que, al moment de fer la reserva, tenguin pendents de retornar algun exemplar en préstec a la BCA o a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de biblioteques de Mallorca o de l'Ajuntament de Palma.

·Aquest servei es regeix pel Reglament de la Biblioteca: portal.conselldemallorca.net/web/523746/20