Préstec personal
Introducció:
 • Es presten tant llibres i revistes com material audiovisual.
 • L’accés al servei de préstec és gratuït.
 • Per accedir a aquest servei, cal presentar el carnet de biblioteca.
 • Els documents de lliure accés que es troben a la sala de lectura són tots prestables, excepte les obres de referència.
 • Quan se selecciona un exemplar concret dins el catàleg col·lectiu, l’apartat «ESTAT» de la pantalla proporciona la informació següent:
  • Consulta en sala (document exclòs de préstec)
  • Disponible (el document es pot sol·licitar en préstec)
  • Data de venciment (el document està prestat)


Material exclòs de préstec:

 • Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, bibliografies, anuaris...)
 • Fons antic (obres publicades abans de 1958)
 • Tots els documents que, per les característiques especials o per l’estat de conservació, determini la biblioteca


Obres en préstec:
L’usuari es pot emportar fins a un màxim de 15 exemplars alhora:

 • 7 llibres
 • 5 audiovisuals
 • 3 revistes (excepte el darrer número, que en resta exclòs)


Termini de préstec:

 • Llibres: 21 dies
 • Audiovisuals i revistes: 7 dies


Renovacions:

 • Una vegada com a màxim, sempre que un altre usuari no hagi reservat les obres prestades.
 • La renovació s’ha de fer dins el termini de préstec establert.
 • No es permet la renovació de revistes.
 • Com s’ha de renovar:
  • Per Internet: Usuaris registrats
  • Per telèfon (971 21 95 36/31)
  • Adreçau-vos directament al personal de la biblioteca


Reserves:

 • Només podeu reservar els exemplars prestats. La BCA no tramet reserves de documents disponibles.
 • Com s’ha de reservar:
  • Mitjançant la web de la BCA
  • Per telèfon (971 21 95 36/31)
  • Adreçau-vos directament al personal de la biblioteca.