Hemeroteca i publicacions oficials

Secció destinada a la consulta de diaris, revistes i butlletins oficials.

Butlletins oficials que es poden consultar:

  • Butlletí Oficial de l'Estat (BOE): microfitxes des de gener de 1984 i CD-ROM des de gener de 1998 fins a desembre de 2008.
  • Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB): microfitxes des de gener de 1989 i CD-ROM des de gener de 2001 fins a l'actualitat.

L'hemeroteca guarda un important fons de diaris, setmanaris i altres publicacions en sèrie del segle passat. Aquest fons es troba actualment inventariat.

Les revistes en curs són de lliure accés, es poden consultar a la sala de lectura i també es presten. Les condicions del préstec són:

  • Es presta un màxim de 3 exemplars durant una setmana.
  • El darrer número de cada revista està exclòs de préstec.


La premsa diària també és de lliure accés i es pot consultar a la sala de lectura.