Reprografia
  • La biblioteca disposa d’una fotocopiadora d’autoservei que funciona amb monedes. El preu de cada fotocòpia és de 0,09 €.
  • També es poden sol·licitar fotocòpies de microfitxes.
  • S'ha de respectar la legislació vigent referent als drets d'autor i a la propietat intel·lectual (BOIB núm. 96, de 10/07/2008).