Visites guiades

La BCA ofereix a altres institucions, centres educatius o associacions la possibilitat de realitzar visites guiades en grup.

Inscripció:
Les persones interessades han de sol·licitar aquest servei mitjançant el formulari de sol·licitud de visites guiades o per correu electrònic amb les dades següents:

  • Centre
  • Adreça
  • Persona de contacte
  • Telèfon i adreça electrònica
  • Curs i nombre d’alumnes (en el cas de centres educatius)
  • Dia i hora proposada