Préstec interbibliotecari per a biblioteques

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI PER A BIBLIOTEQUES

1. Usuaris

Altres biblioteques i centres de documentació.

2. Documents de préstec interbibliotecari

 • Originals
 • Reproduccions

3. Documents exclosos de préstec interbibliotecari

 • Obres de referència
 • Publicacions periòdiques
 • Fons antic (obres publicades abans de 1958)
 • Materials especials (fotografies, fullets, mapes, cartells, làmines, material inèdit, gravats, manuscrits…)
 • Tots els documents amb característiques especials que determini la biblioteca


4. Sol·licituds
Cal indicar les dades mínimes per a identificar el document (autor/títol/publicació/signatura/tipus de suport) i un nom i telèfon de contacte. Es pot enviar mitjançant:

 • Correu electrònic, preferiblement.
 • A través del programa de gestió de préstec (per a biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca)


5. Resposta i tramitació del préstec

 • La BCA confirmarà el préstec i informarà sobre les condicions i el preu d’aquest servei.
 • La biblioteca sol·licitant farà el pagament de la tarifa de la BCA que pertoqui i enviarà el justificant d’ingrés.
 • Finalment, la BCA enviarà el document en préstec.

 

6. Responsabilitats de la biblioteca sol·licitant

 • Vetllar pel bon ús dels documents prestats i per l’acompliment de les condicions d’ús establertes en el préstec.
 • Tornar el document dins el termini establert.
 • Fer-se responsable de la pèrdua o deteriorament del document prestat.

 

7. Condicions del préstec

 • Es presta un màxim de dos documents a la vegada.
 • S’ha d’enviar una sol·licitud per a cada document.
 • La durada del préstec és de 30 dies naturals a partir de la sortida del document.
 • Es pot renovar per 30 dies més, sempre que el document no tingui cap reserva.
 • Per a determinades obres, la consulta s’ha de fer a les dependències de la biblioteca sol·licitant.
 • Les devolucions s’han fer per correu certificat amb el material degudament empaquetat.
 • Aquest servei no és gratuït. Les tarifes establertes (BOIB núm. 99, de 30/06/2005) inclouen les despeses d'enviament i l'import de les reproduccions, si se'n fan. Les despeses de devolució van a càrrec de la biblioteca sol·licitant.
 • El préstec interbibliotecari entre les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca, de la que forma part la BCA, és gratuït.