Fons

Fons
La Biblioteca compta amb més de 60.000 exemplars en diferents suports, amb més de 50.000 monografies, uns 9.000 audiovisuals i més de 600 títols de publicacions periòdiques. Segons la ubicació, la col·lecció de la biblioteca pot ser:

 a) De lliure accés: a les prestatgeries de la sala de consulta de la biblioteca, es pot agafar i consultar directament, sense la intermediació del personal bibliotecari.

b)  D’accés restringit: fons ubicats als dipòsits per raons de conservació, d’espai, etc. Poden ser obres en préstec o de consulta en sala, segons les característiques. Per a la consulta o préstec, les persones usuàries han d’omplir un imprès de sol·licitud.Fons general
Format per obres de referència (enciclopèdies generals i temàtiques, diccionaris...), monografies de temàtica diversa i obres literàries, entre d’altres. Una part d’aquest fons general, les adquisicions més recents, és de lliure accés.

Fons especialitzat
Amb monografies de cultura artesana (art del ferro, indústria del moble, vidrieria, jardineria, etc.) i monografies relacionades amb l’art en general (teoria de l’art, fotografia, música, cinematografia...)

Fons audiovisual
Format aproximadament per uns 9.000 exemplars en diferents suports: DVD, disc sonors, vídeos i CD-ROM. Aquests fons estan distribuïts entre la secció d’audiovisuals de lliure accés i els exemplars ubicats als dipòsits.
A la secció d’audiovisuals trobareu una selecció de pel·lícules, ordenades per gèneres cinematogràfics, un fons de música, ordenat per estils musicals, documentals, i una selecció de CD-Roms amb material de suport a l’aprenentatge entre d’altres.

Fons d’ hemeroteca
La biblioteca conserva un fons de diaris, revistes i publicacions oficials publicades des del 1810. A més d’aquest fons més antic, la secció d’hemeroteca conté més d’un centenar de títols de publicacions periòdiques consultables al catàleg i disponibles en préstec.

Fons antic
Manuscrits, entre els que destaca De l’art de picapedrer de Josep Gelabert o el Llibre de Botiga, gravats, etc.

Fons local
El fons local aplega llibres, fullets, publicacions periòdiques, audiovisuals i materials diversos publicats o produïts a Mallorca i recollits per l’oficina de Dipòsit Legal. Aquest fons està exclòs de préstec i s’ha de consultar a la biblioteca.

Col·leccions especials


Arxiu Antoni Mulet Gomila
Antoni Mulet Gomila (1887-1966), folklorista nascut a Palma, en el seu arxiu, hi podem trobar nombroses fotografies d'indumentària balear, reculls de cançons folklòriques, retalls de premsa referents al grup folklòric Balls de Mallorca i anotacions sobre l'activitat que duien a terme.

Arxiu fotogràfic de Jeroni Juan i Tous
Jeroni Juan i Tous (1906-1983), fotògraf i assagista mallorquí, al llarg de la seva vida formà un dels arxius fotogràfics d'obres d'art més importants de Mallorca, en què integrà imatges seves i d'altres fotògrafs des del darrer quart del segle XIX. És un recull de més de 10.000 negatius de vidre i de plàstic, que el 1982 fou adquirit, en bona part, pel Museu de Mallorca. A la nostra Biblioteca es conserven gairebé unes 2.000 fotografies sobre temes d'arquitectura popular i civil, escultura i pintura mallorquina i 1.900 diapositives de la mateixa temàtica.

Arxiu Guillem Cabrer
Guillem Cabrer Borràs (1944-1992), autor i director teatral, en el seu arxiu trobam anotacions i fotografies dels muntatges de les seves obres: Aina Sacoma, premi Ciutat de Palma 1972, Freturós l'impotent, premi Born de Ciutadella 1979, Varennes (1980), Monòlegs (1980), "Capitel·lo" (1981), etc.; les escenografies de les òperes Il Trovatore i Nabucco, de les quals s'encarregà, i conferències, lliçons magistrals i pregons de festes realitzats al llarg de la seva vida.

Col·lecció de projectes de Lluís Forteza-Rey i Forteza
Lluís Forteza-Rey i Forteza (1884-1920), reconegut arquitecte i argenter nascut a Palma. A la Biblioteca es conserven 60 projectes (copons, calzes, custòdies, bàculs, corones, plaques commemoratives, joies...) d'estils barroc, neogòtic, neoclàssic i modernista.