Hemeroteca local digital
 

En aquest espai podeu accedir a la versió digital d'algunes publicacions periòdiques (anuaris, butlletins, diaris, revistes, etc.) de temàtica local que conserva en paper la BCA.

Entenem per local no només les publicacions impreses a Mallorca, sinó també les d'altres parts d'Espanya o fins i tot de l'estranger que, en la seva totalitat o en alguns números o articles, tracten temes relacionats amb l'illa.

 

Affar. Revista dels Departaments de Llengua i Literatures Catalanes

 

Aurora Patriótica Mallorquina

 

Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana

 

Boletín de la Sociedad de Historia Natural de las Baleares

 

Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears

 

Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana

Cuadernos de Arquitectura

 

D'A. Revista Balear d'Arquitectura   *Manquen els núm. 11 i 12 en versió digital

 

Diario de Palma

 

Estudios Lulianos

 

Estudis Baleàrics

 

Gazeta de Mallorca

 

La Nostra Terra

 

La Roqueta: il·lustració mallorquina

 

L'Ignorància. Toms primer, segon, tercer i quart

 

Mayurqa

 

Medievalia

 

Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes

 

Philharmonia *Manquen els núm. 2 i 3 en versió digital

Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme

 

Raixa

 

Revista Balear de Ciencias Médicas

 

Revista d'etnologia de Catalunya

 
Vell i nou