Mediateca
  • Selecció d’obres audiovisuals (DVD, Blue-Ray, CD, CD-ROM), classificades en els apartats de cinema, sèries de televisió, documentals, música i recursos electrònics en CD-ROM.
  • Consulta l'especialització de la secció de música en diferents gèneres.