Internet, Wi-Fi

Accés gratuït a Internet
La Biblioteca de Cultura Artesana posa a disposició dels usuaris el servei d'accés gratuït a Internet, perquè puguin accedir a la informació global a través de les noves tecnologies.
La BCA ofereix 6 ordinadors reservables amb accés gratuït a Internet i una sèrie de programes associats per a treballs d'ofimàtica i un ordinador per a consultes ràpides (màxim 15 minuts). Aquest darrer, no reservable.

Condicions d’ús:

  • Per utilitzar aquest servei és necessari el carnet de la biblioteca.
  • Podeu reservar els ordinadors a la mateixa biblioteca, des dels terminals destinats a reserves, o des de qualsevol ordinador connectat a Internet.
  • Cada usuari disposa de 20 sessions al mes, d'una durada màxima d'una hora cadascuna.
  • Les sessions de l'ordinador de consulta ràpida (15 minuts) no es descompten de la borsa mensual de sessions i no es reserven.
  • Si un ordinador està lliure el podeu ocupar directament, però tenint en compte que se us descomptarà una sessió de la vostra borsa mensual de sessions, encara que l'ocupeu menys d'una hora, i que les sessions comencen i acaben a les hores en punt.
  • Podreu imprimir des de qualsevol dels 7 ordinadors disponibles, prèvia recàrrega en el moneder instal·lat en un dels ordinadors destinats a reserves. El preu de cada pàgina impresa és de 0,10 € (ordenança del Consell de Mallorca publicada al BOIB núm. 99, de 30 de juny de 2005).
  • Podeu consultar també en línia el resum de la vostra activitat al servei d'Internet.
  • No es pot fer cap instal·lació d'aplicacions externes als ordinadors de la biblioteca.
  • Més informació: guia d'ús del servei d'Internet.