Valoració dels usuaris
 

La BCA posa a disposició dels usuaris enquestes de valoració que poden complimentar i entregar en qualsevol moment. A més, cada dos anys s'estableix un període de recollida d'enquestes, tal com marca el nostre Sistema de Gestió de la Qualitat, per valorar el servei prestat durant l'any anterior. L'escala de valoració és de l'1 (pèssim) al 10 (excel·lent).

 

 

Resultats enquestes de valoració dels usuaris de la BCA
 
 
2019
Valoració general 8,23
Horari 8,25
Atenció del personal 8,40
Informació sobre la biblioteca 8,02
Pàgina web 7,62
Disposició dels espais 7,68
Mobiliari 7,67
Calefacció/aire acondicionat 7,96
Neteja 8,39
Il·luminació 8,24
Dotació de llibres 7,64
Dotació publicacions periòdiques 8,34
Dotació audiovisuals 7,45
Préstec personal 8,61
Préstec interbibliotecari 8,19
Internet 7,98
Reprografia 7,50
Catàleg en línia 7,91
Autopréstec 7,93
Wi-Fi 7,93
Activitats 8,00
Préstec de llibres electrònics (e-biblio) 7,78

 

Save

Save