Estadístiques
Estadístiques 2010-2014      
             
Visites  Socis  Préstecs  Préstecs llibres  Consultes Internet Usuaris Wi-fi  Visites web
2016 135.789 27.273 33.727 19.205 16.587  6.487 7.403
2015 149.503 28.239 38.338 21.349 20.457  9.264 7.413
2014 153.773 27.023 37.295 20.702 23.703 12.706 8.337
2013 150.907 25.664 36.767 19.031 18.131 - 6.580
2012
165.180
24.143 45.019 22.553 21.027 9.454 2.341

 

Save