Com renovar un préstec

Condicions per a renovar un préstec:

  • Només es pot renovar una vegada com a màxim, sempre que un altre usuari no hagi reservat les obres prestades.
  • La renovació s'ha de fer dins el termini de préstec establert.
  • No es permet la renovació de revistes.

  • La renovació es pot fer de les següents maneres:
  • Per internet: Usuaris registrats.
  • Per telèfon al 971 219 536 / 971 219 531.
  • Directament al taulell d'informació i préstec de la biblioteca.
  •