Club de Lectura
Què és el Club de Lectura?
És una activitat en què un grup de lectors es reuneixen periòdicament per comentar un mateix llibre, llegit prèviament i proporcionat per la biblioteca mitjançant un préstec.

A qui s’adreça?
A qualsevol lector que vulgui compartir la lectura i incrementar-ne el plaer.

Com funciona el Club de Lectura de la BCA?
La biblioteca fa una programació anual de les lectures i de les tertúlies respectives, conduïdes per un moderador, i proporciona els llibres en préstec als membres del club.
Cada llibre té com a material de suport una guia de lectura. Al final de cada tertúlia es lliura el següent llibre per llegir.

Inscripció
Al taulell d’informació de la biblioteca. També us en podeu informar si telefonau al 971 21 95 36 o al 971 21 95 31, o per correu electrònic: bca@conselldemallorca.net

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save