Qui som?

La Xarxa de Biblioteques de Santa Margalida està integrada per les biblioteques de Santa Margalida i de Can Picafort i pel punt de biblioteca de Son Serra.

MISSIÓ

Facilitar a tota la ciutadania l’accés igualitari a la societat de la informació, per la qual cosa posa a disposició dels usuaris els recursos en tots els suports i les eines culturals necessaris per a satisfer-ne  les necessitats de formació, informació i cultura.

FUNCIONS

La Xarxa de Biblioteques de Santa Margalida té com a funcions principals:

· Atendre les necessitats d’informació, de coneixement, de formació i d’oci de la comunitat, establint i mantenint una col·lecció coherent, equilibrada i en tots els suports actuals (llibres, audiovisuals...) i futurs.

·  Formar una col·lecció bibliogràfica ajustada a l’àrea temàtica per cobrir les necessitats actuals i futures dels usuaris.

·  Facilitar l’accés a les noves tecnologies.

·  Desenvolupar activitats d’animació a la lectura.

·  Cooperar amb altres biblioteques i institucions.

Les biblioteques