Son Serra
 

Punt de biblioteca de Son Serra

C. Llarg, s/n (Oficines municipals). Son Serra

Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 19 h

Horari estiu:de dia 15 de juny a 15 de setembre, de dilluns a divendres de les 10 a les 13 h