Santa Margalida

La Biblioteca municipal de Santa Margalida “Joan Mascaró i Fornés” fou inaugurada l’any 1983 en els baixos de la casa de cultura “Joan Mascaró i Fornés” al carrer constitució nº6. 

Al desembre del 2009 es trasllada a l’escola vella (antiga escola graduada) on ocupa la planta baixa. És de propietat municipal i està integrada en la xarxa de biblioteques del Consell de Mallorca.

La biblioteca