Consulta en sala

A la sala de lectura de la biblioteca, s’hi poden consultar els diferents tipus de fons:

  1. Premsa i revistes.

  2. Monografies de temàtica diversa i obres literàries, tant les de lliure accés com les del fons en dipòsit. Aquestes darreres requereixen una sol·licitud escrita prèvia.

  3. La secció de referència: formada per una col·lecció d’enciclopèdies, diccionaris i obres generals de consulta en sala i, per tant, excloses de préstec.