Sol·licitud carnet d'usuari

Podeu sol·licitar el carnet d’usuari a través del web omplint el formulari corresponent. Passats 2 dies hàbils a partir de la vostra sol·licitud podreu recollir el carnet d’usuari, prèvia presentació del DNI o passaport.
Recordau:

  • Els menors de 14 anys han de presentar una autorització paterna-materna o d’un tutor legal.
  • El carnet d’usuari és vàlid per a qualsevol biblioteca de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca.