Què esperam dels nostres usuaris?
  • Que respectin les condicions d'ús de les instal·lacions (com per exemple no menjar dins la biblioteca) i dels serveis que es presten.
  • Que mantenguin el clima de silenci precís a una biblioteca.
  • Que tenguin cura dels materials i de les instal·lacions.
  • Que respectin els terminis de préstec.
  • Que ens suggereixin tantes qüestions com creguin oportunes.

 

I DELS USUARIS DE LA SALA INFANTIL:

  • Que els menors de 7 anys venguin acompanyats d'un adult o persona responsable.
  • Que a la zona de primers lectors només s'hi posin els menors de 5 anys i sense calçat.
  • Que per utilitzar Internet els usuaris venguin acompanyats d'una persona responsable major de 16 anys.