Préstec

Cada usuari pot tenir en préstec, simultàniament, 11 documents:

  • 5 llibres
  • 3 revistes (excepte el darrer número)
  • 1 pel·lícula en DVD
  • 2 CD de música (3 si no teniu cap pel·lícula en DVD)

 

La durada del préstec serà de 20 dies per als llibres i les revistes, i de 7 dies per als audiovisuals.

A l'hora de fer el préstec serà necessari presentar el carnet de soci.