La biblioteca

UN POC D'HISTÒRIA

La Biblioteca Municipal de Sineu es va inaugurar l'any 1987 per tal de cobrir la demanda cultural de la gent del poble. L'Ajuntament de Sineu va signar un conveni amb el Consell de Mallorca de manera que la biblioteca passava a formar part de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca.En els seus inicis la biblioteca estava situada a una de les sales del pis superior de les dependències de l'Ajuntament de Sineu, situat a l'Antic Convent de Mínims de Sant Francesc.

Entre els anys 2008 i 2009 s'iniciaren les obres de la que seria la nova biblioteca. Fou gràcies al Plan E del Govern Espanyol. Així el 23 d'abril de l'any 2010 s'inauguraren les dependències de la nova Biblioteca Municipal de Sineu, situada ara a l'altra ala del convent que, durant molt de temps havia estat Quarter i vivendes de la Guàrdia Civil i que una vegada que aquests foren desallotjats i ubicats a un altre lloc, el lloc es deixà abandonat i amb el pas dels anys quedà en molt mal estat.

La nova biblioteca consta ara d'una gran sala amb vistes al claustre del convent, on s'hi troba el taulell informatiu, el racó infantil, la secció d'audiovisuals, la secció de revistes i premsa, la narrativa per adults, etc; una sala lateral com a sala d'estudi i centre universitari i una sala d'actes (conferències, presentació de llibres, etc) situada al primer pis.

 A la biblioteca hi trobareu llibres per a totes les edats, així com DVD, CD Roms, CD's, premsa i revistes. Material que el podeu consultar a la biblioteca i treure'l en préstec. Un préstec que és de 20 dies pels llibres, prorrogables, i de 7 dies pel demés material.

A més del servei de préstec també hi trobareu: informació bibliogràfica, darreres novetats, visites didàctiques, l'hora del conte, tallers, accès a internet i ordinador pels usuaris, conferències, etc.


MISSIÓ

La missió de la Biblioteca Municipal de Sineu es cenyeix estrictament al que assenyala el Manifest per a la Biblioteca Pública de la UNESCO. La qual cosa vol dir que la missió de la Biblioteca Municipal de Sineu és facilitar a tothom l’accés lliure a la informació, el coneixement i la formació, l’esbarjo i la cultura. A més a més, el propi Manifest de la UNESCO indica que el coneixement de la producció cultural local ha d’ocupar un lloc cabdal en la política de conservació i difusió de la pròpia Biblioteca.Aquests compromisos es concreten en les següents missions:

  1. Contribuir a la iniciació i promoció de la lectura a totes les franges d'edat (l'hora del conte, club de lectura infantil-juvenil, m'agrada llegir...)
  2. Satisfer les necessitats de formació, aprenentatge permanent i accés a les tecnologies de la informació (visites escolars, visites culturals...), així com l'accés a les noves tecnologies (internet, wifi).
  3. Contribuir al foment i conservació de la cultura local i de Mallorca.
  4. Constituir un espai de relació i sociabilitat.
  5. Facilitar el coneixement i l'accés a la realitat local de Sineu i de Mallorca (conferències, exposició de la col·lecció local...)

FONS

 El fons de la biblioteca és universal, és a dir, respon a les necessitats de totes les franges d’edat.  El fons ha d’estar format per documentació en diferents suports, tant en format llibre com en d’altres: digitals, electrònics, etc. I, a més a més, ha d’abastar el conjunt de matèries universals. L’adquisició d’aquest fons no ha d’estar sotmesa a cap forma de censura ideològica, política o religiosa, ni tampoc a pressions comercials. Tots aquests criteris són els que es descriuen al Manifest de la Unesco per a Biblioteques Públiques.