Organització del fons

 

El fons de la biblioteca està organitzat segons la CDU (Classificació Decimal Universal), que recull el conjunt de coneixement humà, representat en aquesta flor.

 

 

Les obres de ficció que estarien al número 8 estan distribuïdes de la següent manera: 

 

 

La secció de ficció infantil també té una classificació pròpia: