Reprografia

Hi ha la possibilitat de fer fotocòpies dels documents de la mateixa biblioteca i impressió des d'Internet, prèvia sol·licitud dels lectors.

No és un servei gratuït, sinó que està subjecte a unes tarifes.

Les fotocòpies i les impressions són en blanc i negre.