Préstec col·lectiu

Préstec adreçat a entitats a les quals es dóna la possibilitat d'un préstec especial per a un temps i un nombre de títols a determinar segons les seves necessitats.