Préstec personal

Per fer ús del préstec personal cal disposar del carnet de la biblioteca. Per obtenir-lo només és necessari emplenar el següent formulari, a través del qual un es compromet a tornar els documents en bon estat i en el termini indicat.


L'usuari pot endur-se material del fons de la biblioteca al seu domicili amb aquest carnet de lector.

Què es pot endur en préstec?

 - 3 llibres
   - 2 DVD
   - 2 CD de música
   - 3 revistes


Durant quant de temps?

 - els llibres i revistes, 15 dies

   - el material audiovisual, 7 dies

 

 
Renovacions i reserves
- Si no s'ha acabat de llegir el llibre en el termini indicat se'n pot demanar una pròrroga per tenir-lo dues setmanes més, anant a la biblioteca, per telèfon o a través d'aquest web.
- Si hi ha algun document que és d'interès per al lector, però en aquest moment es troba en préstec es pot reservar anant a la biblioteca o telefonant-hi.