Les nostres biblioteques
   

 

El Servei de Biblioteques de l'Ajuntament de Capdepera és un servei públic i gratuït que possibilita l'accés a la informació i al coneixement.

Conformen el servei dos punts de lectura: la Biblioteca de Capdepera i la Biblioteca de Cala Rajada.

La biblioteques de Capdepera compten amb un fons bibliogràfic i audiovisual d'uns 25.000 documents, a disposició dels lectors. Amb el propòsit de conservar-lo i divulgar-lo i contribuir a la dinamització de la cultura i al foment de la lectura de tota la població.

El Servei de Biblioteques d'aquest ajuntament està integrat dins la Xarxa de Biblioteques Municipals del Consell de Malorca des de l'any 1985.

El conjunt de les Biblioteques de Capdepera atenen anualment més de 17.000 consultes realitzades per més de 12.000 usuaris.

Tres persones formen l'equip de biblioteques i atenen les demandes de tots aquests usuaris, i promovem les activitats a les biblioteques municipals.