Col·lecció local
 
 
LA COL.LECCIÓ LOCAL

La Col·lecció Local de Calvià està formada per un conjunt heterogeni de documents que poden ser útils per a l'estudi del municipi tant del passat, com del present i del futur.

S'hi pot trobar llibres amb temàtica referent a qualsevol aspecte del terme municipal, obres d'autors calvianers o residents a Calvià i, també obres sense temàtica ni autor local però editades a Calvià. La Col·lecció Local, en ser el màxim d'exhaustiva possible, conté altres tipus de documents i materials com:

 Fulls i Fullets 
 Publicacions Periòdiques 
 Cartells 
 Mapes i Plànols  
 Documents audiovisuals i electrònics 
 Fotografies 
   Objectes tridimensionals i reàlies