Can Verger
 
 

Ubicada a l'edifici de Can Verger, ocupa la primera planta i té un total de 113 m2 distribuïts en tres sales:          

* Sala de Recepció, Informació, Publicacions Periòdiques i Infantil            * Sala d'Adults                                                                                * Sala de Col·lecció Local 

Va ser la primera biblioteca del municipi i fou creada el 1982.

Adreça: C/ Major, 85 Horari d'estiu
07184 Calvià  Dimarts, dimecres i divendres:
Tel.:971 67 05 20 De 8:30 a 14:30
bibliotecacalvia@calvia.com Dilluns i dijous:
Margalida Marquès 16:00 a 20:00 (bibliopiscina Es Capdellà)
   
    
 
 

 

Informa't
 
 
 Horarios