Informació general
 

  

L'Equip de Biblioteques
Coordinació
Cristina López
Maria Bigas
Gabriel Monar
Biblioteques
Margalida Marquès
Lourdes Forteza
Azucena Rodríguez
Bàrbara Font
Marina Ibáñez
Joan Venys
Isabel Roca

 

    

Qui som?

Som una Xarxa de 7 biblioteques integrades a l'IMEB (Institut Municipal d'Educació i Biblioteques) i un grup humà que té com a objectiu treballar per facilitar l'accés a la informació i al coneixement, el foment de la lectura i la difusió de la cultura tant escrita com audiovisual per  contribuir a la formació dels ciutadans.

També organitzam activitats adreçades a nins, joves i adults amb la finalitat de difondre la lectura i crear espais d'encontre i de discussió.

Per assolir aquests objectius les biblioteques conten amb una col·lecció de documents impresos i audiovisuals i amb una secció especialitzada sobre Calvià.      

   
 

 

Informa't
 
 
 Horarios