FUNCIONS

La nostra finalitat i els nostres objectius

 

Som un servei públic dirigit a tota la ciutadania que, per una part, procura garantir l'exercici del dret a la informació, la cultura i la lectura, i, per una altra part, contribueix a la consecució de les finalitats que determinen la missió de l'Àrea Socioeducativa de què forma part. 

Els nostres objectius són:

  • Facilitar l'accés a la informació i als seus distints mitjans de transmissió (escrits, audiovisuals, informàtics, etc.) com a recurs necessari per a la integració sociocultural i l'autonomia personal.
  • Dotar els usuaris de recursos per encarar amb èxit la seva realització personal, tant pel que fa a l’oci i la cultura com a la seva activitat professional.
  • Fomentar la lectura i l’expressió escrita com a recurs d’utilització del temps lliure.
  • Fomentar la integració cultural dels residents en el municipi i facilitar l’accés a la informació sobre la cultura i la llengua de les Illes Balears
  • Promoure la participació dels usuaris en el funcionament de la biblioteca 
  • Posar a l'abast dels usuaris les diferents publicacions d'autors, personatges i temes local.
Na Batlessa 2.0
       

 

T'interessa

 

 

 

ecoestadistica.com