Biblioteca Digital d'Andratx

La Biblioteca Digital d'Andratx és un projecte de recuperació del patrimoni bibliogràfic del nostre municipi. L’Arxiu i la Biblioteca d’Andratx encapçalen aquest projecte que té l’objectiu de digitalitzar i posar a l’abast del públic les diferents publicacions periòdiques que han sortit al municipi des de l’any 1912, així com els llibres d’autors andritxols que són difícils de trobar a altres biblioteques i en el futur també els Premis Andratx que mai no han estat publicats.

 

Però per a dur a terme aquest projecte es fa necessària la col·laboració de la gent del nostre poble, ja que pot conservar a les seves cases exemplars publicacions periòdiques, llibres antics d'autors andritxols o que fan referència al municipi. Així que si qualcú conserva qualque document dels esmentats i vol col·laborar amb aquest projecte de recuperació d’un bocí de la nostra història, pot dur-los a l’Arxiu o a la Biblioteca d’Andratx per tal de digitalitzar-les. Aquesta digitalització consisteix en fer una fotografia o un escaneig de la publicació per tal d’obtenir una còpia digital. El document serà retornat al seu propietari en pocs dies i el seu nom figurarà a la Biblioteca Digital d’Andratx com a reconeixement a la seva aportació i, a més, obtindrà una còpia digital del material facilitat. Pel moment es pot accedir a la consulta de set publicacions periòdiques, una obra del metge Pere Ferrer Pujol i les obres completes de Jaume Roca Bauzà Es Gerrer.

 

       
Publicacions periòdiques Obres de Pere Ferrer Pujol Obres de Jaume Roca Bauzà