Publicacions periòdiques
TORNA

En aquest apartat es poden trobar les diferents publicacions periòdiques que han format part de la història del nostre municipi. Gràcies a un conveni de col·laboració amb la família de Antoni Calafell, des de la Biblioteca s'ha digitalitzat el setmanari Andraitx i el Pueblo de Andraitx. La publicació París-Baleares ha estat digitalitzada per la Universitat de les Illes Balears mentre que El Pueblo, La Voz Arraconense, Ecos de S'Arracó, Maricel, Boletín del V Congreso Eucarístico Comarcal, S'Aguilot, Andraitx: Portavoz de la comarca, Pantaleu, Pariatge, N'Alí: La revista de la comarca de Ponent i Es Port han estat digitalitzades per l'Arxiu i Biblioteca d'Andratx. Finalment, gràcies a la signatura d'un conveni de col·laboració, en els pròxims mesos es procedirà a la digitalització de les revistes N'Alí: La revista del municipi d'Andratx i Maganova Andratx, que encara avui es publiquen.

       

Pueblo de Andraitx (1913-1923)

   

Andraitx (1920-1971)

   

El Pueblo (1923-1932)

   

La Voz Arraconense (1924-1936)

   

Ecos de S'Arracó (1926-1929)

   

Maricel (1928-1936)

   

París-Baleares (1954-1998)

   

Boletín del V Congreso Eucarístico Comarcal (1962)

   

S'Aguilot (1965)

   

Andraitx: Portavoz de la comarca (1975-1978)

   

Pantaleu (1978-?)

   

Pariatge (1979-1980)

   

Maganova Andratx (1985-...)

   

N'Alí: La revista de la comarca de Ponent (1986-1998)

   

Es Port (1987-?)

   

N'Alí: La revista del municipi d'Andratx (1999-...)

   
TORNA