Biblioteca adulta
TORNA

Destinada al públic adult i als estudiants universitaris i de secundària, es troba a la primera planta de l'edifici. Disposa d'un ampli fons bibliogràfic de més de 12000 volums dividits per temàtiques, entre les que destaquen la Col·lecció Local, on es troben els llibres relacionats amb Andratx, la secció dedicada a llibres de les Illes Balears o la secció de narrativa.

 

Tot seguit s'expliquen a què corresponen els codis:

 

0:Ciència i coneixement. Organització. Informàtica. Informació. Documentació. Biblioteconomia. Institucions. Publicacions

 

1: Filosofia. Psicologia


2: Religió. Teologia


3: Ciències socials. Estadística. Política. Economia. Comerç. Dret. Administració pública i govern. Afers militars. Benestar i assistència social. Assegurances. Educació. Folklore


5: Matemàtica. Ciències naturals


6: Ciències aplicades. Medicina. Tecnologia


7: Arts. Espectacles. Jocs. Esports


8: Lingüística. Literatura


9: Geografia. Biografia. Història


000B: Llibres de coneixement de les Illes Balears


CL 000: Col·lecció Local


CA: Còmic Adult


A/AC/AB: Assaig en castellà / català / d'autors de les Illes Balears


N/NC/NB: Narrativa en castellà/català/d'autors de les Illes Balears


P/PC/PB: Poesia en castellà /català /d'autors de les Illes Balears


T/TC/TB: Teatre en castellà/català / d'autors de les Illes Balears

 

Els usuaris poden treure en préstec alhora fins a 3 llibres per 15 dies sempre que no tinguin en préstec el mateix tipus de material.

 


 

 

Recomanacions per a un bon ús:

  1. No està permès menjar, beure, córrer ni alterar el silenci i la concentració dels altres usuaris. Els mòbils han d'estar desconnectats o en mode silenciós

  2. El material que es consulti de la Biblioteca mai s'ha de tornar a les prestatgeries, s'ha de deixar damunt de la taula d'estudi per a no alterar la seva classificació

  3. Per a treure en préstec el material s'ha d'estar en possessió del carnet d'usuari i no tenir préstecs pendents de tornar

  4. El personal de Biblioteca està a disposició dels usuaris per a qualsevol consulta, dubte o orientació sobre els serveis i el fons bibliogràfic

TORNA