Biblioteca infantil
TORNA

Els usuaris més menuts i els joves compten amb una biblioteca dedicada a ells amb més de 3000 títols i també una petita videoteca. Entre els llibres hi ha obres de narrativa adaptades a totes les edats, còmics i llibres de coneixement.

 

Aquests darrers són una eina de consulta molt útil per als nostres estudiants per fer treballs escolars i cercar informació, ja que es poden trobar des de diccionaris o enciclopèdies fins a llibres d'animals o d'història.

 

Tot seguit s'expliquen a què corresponen els diferents llibres:

 

I1: Llibres de narrativa infantil per a nins de 0 a 6 anys
I2: Llibres de narrativa infantil per a nins de 6 a 9 anys
I3: Llibres de narrativa infantil per a nins de 9 a 12 anys
JN: Llibres de narrativa juvenil per a joves de 12 a 18 anys
C: Còmics per a infants i joves
I 000: Llibres de coneixement per a infants i joves

 

Els usuaris poden treure en préstec fins a 3 llibres per 15 dies i 2 DVD per 7 dies sempre que no tinguin en préstec el mateix tipus de material.

 

   

 

Recomanacions per a un bon ús de la Biblioteca infantil:

  1. Els nins menors de 5 anys hauran d’anar en tot moment acompanyats d’un adult

  2. No està permès menjar, beure, córrer i s'ha de xerrar en veu baixa per tal de no alterar el silenci i la concentració dels altres usuaris. Els mòbils han d'estar desconnectats o en mode silenciós

  3. El material que es consulti de la biblioteca mai s'ha de tornar a les prestatgeries, s'ha de deixar damunt de la taula d'estudi per a no alterar la seva classificació

  4. Per treure en préstec el material s'ha d'estar en possessió del carnet d'usuari i no tenir préstecs pendents de tornar

  5. El personal de Biblioteca està a disposició dels usuaris per a qualsevol consulta, dubte o orientació sobre els serveis i el fons bibliogràfic

TORNA