Hemeroteca
TORNA

La Biblioteca disposa d’un espai on els usuaris tenen accés a les diferents publicacions diàries, setmanals i mensuals. En aquesta Hemeroteca els usuaris poden consultar els principals diaris de les Illes Balears, d'àmbit nacional i esportius, també hi ha una sèrie de revistes de variada temàtica com local, de salut, de moda, de viatges, de divulgació o d'actualitat.

 

Les publicacions es poden llegir in situ o treure en préstec els exemplars sempre que siguin números endarrerits. Els usuaris poden treure en préstec alhora fins a 3 revistes sempre que no tinguin en préstec el mateix tipus de material.

 

A la secció revistes d'aquesta pàgina web es troben quines són les publicacions de les que disposa la Biblioteca.

 

Anar a la secció de Revistes

   

 

Recomanacions per a un bon ús de l'Hemeroteca:

  1. No està permès menjar, beure, córrer ni alterar el silenci i la concentració dels altres usuaris. Els mòbils han d'estar desconnectats o en mode silenciós

  2. El material que es consulti de l'Hemeroteca mai s'ha de tornar a les prestatgeries, s'ha de deixar damunt de la taula per a no alterar la seva classificació

  3. Per a treure en préstec el material s'ha d'estar en possessió del carnet d'usuari i no tenir préstecs pendents de tornar

  4. El personal de Biblioteca està a disposició dels usuaris per a qualsevol consulta, dubte o orientació sobre l'Hemeroteca

TORNA