Préstec personal
TORNA

Definició

 

El servei de préstec personal permet treure documents propis (llibres, audiovisuals, documents sonors, revistes ...) de la biblioteca per un període de temps determinat.

 

Per poder accedir a aquest servei serà imprescindible, per a tot tipus d’usuari, presentar el carnet de biblioteca de qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca.

 

Obres excloses de préstec

 

a) Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, bibliografies, anuaris, etc.).
b) Publicacions periòdiques del núm. en curs, i tots els títols que cada biblioteca consideri.
c) Obres publicades amb una antiguitat superior a 50 anys.
d) Col·leccions d’especial valor (manuscrits, gravats, etc.).
e)Materials especials (fulletons, fotografies, mapes, cartells, làmines, microformes, etc.).
f) Tots els documents que determini cada biblioteca, per les seves característiques especials o l’estat de conservació.

 

Condicions i durada del préstec

 

El préstec dels documents es regirà segons les pautes següents:

 

Llibres: màxim 3 exemplars
Audiovisuals i documents sonors: màxim 4 exemplars
Revistes: màxim 3 exemplars

 

El període màxim de dies que pot durar el préstec és el següent:

 

Llibres: màxim 15 dies
Audiovisuals i documents sonors: màxim 7 dies
Revistes: màxim 15 dies

 

Aquests terminis es poden prorrogar una sola vegada pel mateix període del préstec, sempre que un altre usuari no hagi reservat les obres en préstec i sempre que la petició de pròrroga es faci dins el termini de préstec establert. La renovació es pot fer a la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic.

 

L’usuari podrà treure en préstec un màxim de 15 exemplars en el conjunt de les biblioteques de la Xarxa, distribuïts segons els suports diferents:

 

Llibres: màxim 7 exemplars
Audiovisuals i documents sonors: màxim 5 exemplars
Revistes: màxim 3 exemplars

 

Però l’usuari, a cada biblioteca en concret, només podrà treure en préstec la quantitat màxima d’exemplars que marca la biblioteca.

 

Reserves

 

La biblioteca guardarà fins un màxim de 3 dies els documents reservats per l’usuari.

 

Incompliment de les normes

 

La devolució de les obres prestades se subjectarà a les regles següents:

 

a) El servei de préstec a les biblioteques quedarà en suspens per a l’usuari que no hagi tornat els documents en els terminis fixats, durant un temps equivalent al que s’ha retardat en la devolució.
b) Si un usuari té documents prestats en retard en la devolució de qualsevol de les biblioteques de la Xarxa, no en podrà treure cap altre, fins que no hagi tornat els que estan pendents.
c) La biblioteca cursarà les reclamacions corresponents fins a un màxim de tres. A partir de la tercera reclamació es considerarà que el document prestat s’ha perdut.
d) En cas de pèrdua o deteriorament d’un document, l’usuari ho ha de notificar a la biblioteca i haurà de comprar un exemplar de la mateixa edició. Si es tracta d’una edició exhaurida, el document s’haurà de reemplaçar per un altre de similar que proposarà la biblioteca. Fins que això no es compleixi, el servei de préstec a les biblioteques quedarà en suspens per a l’usuari en totes les biblioteques de la Xarxa.

TORNA