Carnet de la Biblioteca
TORNA

Per poder accedir al servei de préstec personal és imprescindible, per a tot tipus d’usuari, presentar el carnet de qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca.

 

El carnet es pot sol·licitar a qualsevol biblioteca de la Xarxa.

 

Els interessats a obtenir el carnet de la Biblioteca Municipal d'Andratx hauran de comparèixer personalment i aportar la documentació següent:

 

1. En cas de ser ciutadans espanyols: DNI, carnet de conduir o passaport. En cas de ser ciutadans estrangers: NIE i passaport o carnet de conduir
2. Emplenar l’imprès de sol·licitud que es troba a la Biblioteca
3. Les persones menors de 18 anys han de comparèixer amb el pare, la mare o el tutor legal a fi d’autoritzar-los a fer-se el carnet. Aquests es faran responsables de procurar la bona conservació de les obres en préstec així com de restituir-les si es retornen malmeses

 

Des de dia 1 de gener de 2010 tots els usuaris que vulguin endur-se documents en préstec de la Biblioteca Municipal d'Andratx han de fer-se aquest carnet, encara que abans en tinguessin un en vigència.

La Biblioteca es compromet a facilitar el carnet en un període màxim de 30 dies.

 

L’obtenció del carnet significa que l’usuari es compromet a respectar la normativa de préstec que regeix a la Biblioteca i a respectar el material.

 

Les dades que l’usuari faciliti seran utilitzades per la Biblioteca per a finalitats de préstec i comunicació d’activitats que desenvolupi la institució, sempre respectant la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

S’ha de comunicar a la Biblioteca qualsevol canvi en les dades o pèrdua del carnet.

 

El carnet és vàlid per a qualsevol biblioteca de la Xarxa. És personal i intransferible, i la seva durada és per un període de 10 anys.

 

Els usuaris amb el carnet poden accedir a través d'internet al seu registre personal.

 

Anar a Usuaris registrats
TORNA