Accés a la biblioteca i als serveis

 • L’accés a la sala de lectura de la biblioteca és lliure per a tothom.
 • Tots els serveis de la biblioteca són gratuïts, excepte el de reprografia i el de préstec interbibliotecari.
 • Per consultar en sala les obres de lliure accés (premsa, revistes, monografies, enciclopèdies...) i el catàleg de la biblioteca, no cal cap requisit.
 • És necessari el carnet de biblioteca per als serveis següents:
  • Consulta del fons dels dipòsits (també s’admet qualque altre document identificatiu: DNI, carnet d’estudiant...)
  • Préstec
  • Internet i ofimàtica 
  • Reserva d'espai per a grups
  • Determinades activitats