Qui som?

Missió
La Biblioteca de Cultura Artesana és una unitat funcional del Consell de Mallorca que té la missió de facilitar a tota la ciutadania l'accés igualitari a la societat de la informació, per la qual cosa posa a disposició dels usuaris els recursos en tots els suports i les eines culturals necessàries per a satisfer-ne les necessitats de formació, informació i cultura.

Funcions
La Biblioteca de Cultura Artesana té com a funcions principals:

  • Atendre les necessitats d’informació, de coneixement, de formació i d’oci de la comunitat establint i mantenint una col·lecció coherent, equilibrada i en tots els suports actuals (llibres, audiovisuals, electrònics...) i futurs.
  • Formar una col·lecció bibliogràfica ajustada a l'àrea temàtica per cobrir les necessitats actuals i futures dels usuaris.
  • Facilitar l’accés a les noves tecnologies.
  • Desenvolupar activitats d’animació a la lectura.
  • Prestar els serveis tant de manera presencial com a distància.
  • Cooperar amb altres biblioteques i institucions

 

Un poc d’història
L'any 1928, la Diputació Provincial de les Balears creà la Biblioteca de Cultura Artesana i va decidir especialitzar-la en obres de cultura artesana, perquè els obrers i els artesans de tots els oficis poguessin trobar les publicacions necessàries per al bon desenvolupament del seu treball.
La biblioteca s’ubicà al Palau de la Diputació, avui seu del Consell de Mallorca. L’any 1989 la biblioteca es traslladà a l’edifici del Centre Cultural la Misericòrdia.
A partir de l’any 2002 la biblioteca passa a desenvolupar funcions de biblioteca pública ampliant-ne i diversificant-ne el fons i els serveis. Actualment, forma part de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Mallorca.
La BCA funciona, des del 2007, amb un sistema de gestió de la qualitat certificat amb la Norma ISO 9001 que suposa treballar amb objectius i en la millora continua dels serveis i de l’organització interna de la biblioteca.

 

Distribució dels espais

La biblioteca té una superfície útil total de 848 m². L’espai d’ús públic, de 360 m², consta de dues zones diferenciades:

Sala principal: informació bibliogràfica i atenció al públic, servei de préstec, consulta en sala de llibres, premsa i revistes, col·lecció de lliure accés i ordinadors d’ús públic.

Sala d’estudi: diferents espais amb llocs d’estudi en taules compartides o cabines individuals i amb una sala per a treballs en grup.