Préstec interbibliotecari

Els lectors poden disposar de llibres que no són a les nostres biblioteques del municipi però són a qualsevol de les biblioteques que composen la xarxa bibliotecària del CIM.

Aquest servei es tramitarà des de la biblioteca o per telèfon i amb el compromís, per part de l'usuari, de retornar el material en el mateix estat de conservació i dins el termini estipulat per la biblioteca.