Revistes
A aquesta secció els usuaris tenen a la seva disposició totes les publicacions de les que disposa la Biblioteca. Tant les publicacions diàries, setmanals, com mensulas tenen un enllaç directe a les seves pàgines web per tal de poder consultar les edicions digitals de les publicacions.
 
Publicacions diàries
       
Última Hora Diario de Mallorca El Mundo El País
Marca Sport        
Info general Info general Info general Info general Esports Esports        
                   
Publicacions setmanals
         
¡Hola! El Jueves El Temps Interviú Tiempo          
Societat Humor Actualitat Actualitat Actualitat          
                   
Publicacions mensuals
Boing Bravo Casa&Campo Ciclismo a fondo Cosmopolitan Cuina Elle Fotogramas Historia y vida Integral
Infantil Juvenil Hogar Esports Moda Cuina Moda Cinema Història Vida sana
                   
 
Labores del hogar Lecturas cocina
MaganovaAndratx
Más allá Muntanya Muy Interesante N'Alí Nat. Geographic Nuevo Estilo Pelo Pico Pata
Hogar Cuina Publicació local Divulgació Esports Divulgació Publicació local Natura Hogar Mascotes
                   
   
Qué leer RollingStone Saber Vivir Sàpiens Ser padres Sport Life Viajar      
Lectura Música Vida sana Història Paternitat Vida sana Viatges