Revistes
A aquesta secció els usuaris tenen a la seva disposició totes les publicacions de les que disposa la Biblioteca. Tant les publicacions diàries, setmanals, com mensulas tenen un enllaç directe a les seves pàgines web per tal de poder consultar les edicions digitals de les publicacions.
 
Publicacions diàries
       
Última Hora Diario de Mallorca El Mundo El País
Marca Sport        
Info general Info general Info general Info general Esports Esports        
                   
Publicacions setmanals
Resultat d'imatges de computer hoy logo tamaño pequeño          
¡Hola! El Jueves El Temps TiempoComputer Hoy          
Societat Humor Actualitat Actualitat Informàtica          
                   
Publicacions mensuals
   
Fotogramas Historia y vida Casa&Campo Ciclismo a fondo Cosmopolitan Cuina Elle Integral
Cinema Història Hogar Esports Moda Cuina Moda Vida sana    
                   
   
Labores del hogar Lecturas cocina
MaganovaAndratx
Más allá Viajar Muy Interesante N'Alí Nat. Geographic Nuevo Estilo
Hogar Cuina Publicació local Divulgació Viatges Divulgació Publicació local Natura Hogar  
                   
Resultat d'imatges de logo revista quo    
Qué leer Sport Life Saber Vivir Sàpiens Ser padres Geo Quo
     
Lectura Vida sana Vida sana Història Paternitat Viatges Divulgació